Elektronické licence obdržíte do 15 minut! Hmotné s dopravou zdarma do druhého dne. Garantujeme pravost softwaru. Důvěřuje nám již více než 250.000 zákazníků v celé Evropě.
Nemáte zatím vytvořený účet? Vytvořit nový

Správa účtu

Levnější softwarové licence jsou dostupné už i v České republice

VAROVÁNÍ od naší společnosti: Nenechte se ošálit weby s nelegálním softwarem, které používají tento obchodní model jako zástěrku pro prodej padělků!

Obchodování s nevyužitým softwarem má zelenou od Soudního dvora Evropské unie.

Legální obchodování s "použitým" / nevyužitým softwarem je dostupné už i v České republice. Obchodování, které přináší prodejci výnosy z nákupu a prodeje nepoužívaných programů a kupujícímu významnou úsporu nákladů, přináší do České republiky jako první Výhodný Software s.r.o. (společnost Výhodný Software). Legálnost takového prodeje je potvrzena rozhodnutím Soudního dvora Evropské unie z července roku 2012, které představuje výrazný milník v oblasti informatiky. Rozhodnutí soudu znamená, že právní jistota pro zákazníky druhotných licencí je plně zajištěna a představuje pro zákazníky značnou úsporu nákladů. Výrobci, na druhé straně, nemohou svým zákazníkům zakázat, aby prodávaly své nadbytečné licence, přičemž toto platí i pro tzv. OEM licence.

Trh s použitými licencemi existuje na západoevropském trhu již více než deset let. Neboť dosud neexistoval český precedens ve formě soudního rozhodnutí, navzdory legálnosti nákupu a prodeje použitého softwaru některé soukromé osoby i firmy přistupovali k takovému obchodování rezervovaně. Avšak rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie, které se rodilo dlouhých pět let, otevírá takové možnosti na softwarovém trhu, které posílí i dosud nabízené služby společnosti Výhodný Software. Společnost Výhodný Software, která jako první v České republice nabízí služby obchodování s použitým softwarem, předpokládá, že toto soudní rozhodnutí nastartuje i v Česku zájem o nákup či prodej použitých licencí.

Výrobci softwaru již nemohou klást překážky při dalším zhodnocování softwarových licencí ani tehdy, když si zákazník instaloval software po stažení instalačního balíčku z internetu (jak to např. dělá většina firem při objemových licencí). Jelikož je nyní právní jistota pro všechny uživatele použitých licencí plně zajištěna, výrobce již zákazníkovi nemůže zakázat, aby prodal takové licence a proto jsou ty pasáže licenčních či jiných smluv, které takový zákaz případně obsahují, neplatné. Soudní dvůr Evropské unie nerozhoduje v národních sporech, ale v tomto rozhodnutí udává i způsob výkladu rozhodnutí pro národní soudy v podobných případech, přičemž jsou národní soudy navíc povinny jednat v souladu s tímto rozhodnutím Soudního dvora Evropské unie.

 

"O tomto rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie budeme v budoucnu hovořit jako o historickém, protože přináší obrovské změny do života výrobců a uživatelů softwaru. Při obchodování ve velkých objemech můžeme počítat s dalšími významnými úsporami nákladů pro malé a střední podniky, tak pro velké, či nadnárodní společnosti. Podle našeho názoru toto rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie může výrazným způsobem akcelerovat rozvoj obchodování s použitým softwarem i na českém trhu."

 

Právní background a očekávané dopady na Český trh

  • Soudní rozhodnutí se na první pohled týká licencí Oracle. Soudní dvůr Evropské unie v rozhodnutí uvedl takové závažné prohlášení, které se týkají licencí všech výrobců softwaru, a tím ukončil jakoukoliv nejistotu. V tomto případě můžeme hovořit o komplexním, precedenčním soudním rozhodnutí. Jeho dosah je velký a bude se dotýkat téměř každého (jak uživatele, tak výrobců softwaru). Toto rozhodnutí mění téměř všechny dosavadní pravidla hry.

 

  • U některých výrobců, jako je např. Microsoft nebo SAP, byl i dosud možný tzv. "Licenčním transfer". Právní "cestička" procesu takového převodu byla tenká a byla vázána několika odmínek. Dále k převodu objemových (volume) licencí, jako např.. Microsoft Enterprise Agreement byl nutný souhlas výrobce. V budoucnu se ale tato transferová "cestička" změní na "autostrádu", nakolik se otevře možnost obchodování i s objemovými (volume) licencemi.

 

  • Povinnost získat souhlas výrobce na převod zaniká, jelikož výrobce nemůže říci "NE", dokonce převod ani nemůže zakázat. A to ani tehdy, pokud licenční smlouva výslovně zakazuje další převod. Tímto soud opět upozorňuje výrobce na to, že právo stojí nad smlouvami. Nedává prostor tomu, aby výrobci prostřednictvím smluv obcházeli vůli Evropské Unie, aby se na jednotlivých trzích nedostali do takové mocenské pozice, kdy by oklešťovali práva zákazníků sledující své vlastní cíle.

 

  • V souvislosti s převodem OEM licencí probíhala v Česku, na rozdíl od jiných evropských států, diskuse ohledně možnosti "přenosu" OEM licencí (např. při vyřazování hardwaru), resp. možnosti odprodat zvlášť OEM licence a zvlášť použitý hardware. I tuto diskusi soudní rozhodnutí s konečnou platností ukončilo ve prospěch zákazníků a ve prospěch trhu s použitými licencemi. Soud dokonce prohlásil, že oproti současným pravidlům - kdy bylo možné prodat jen zhmotněnou licenci (OEM nálepka a příslušející nosič CD / DVD) - od nynějška si může zákazník vyrobit datový nosič sám a tak na základě "doktríny vyčerpání práv" ("exhausting rule") není pro další prodej licence potřebný originální datový nosič od výrobce softwaru. Čili se téměř veškerý software stává přenositelným.

 

  • Roční pořizovací náklady na licence tvoří značnou část nákladů na IT ve firmách. Firmy mohou od nynějška obstarat takové množství licencí a v takové verzi, v jaké je potřebují. Nemusejí nakoupit za každou cenu nejnovější verze softwarů, když ve firmě stále používají starší, předchozí verze softwarů, které jsou pro jejich potřeby dostatečné. Takto mohou ušetřit až 30-50% nákladů na pořízení softwaru. Použitá licence je stejná jako nová - neopotřebuje se, každou instalací je znovu a znovu "nová" a je k dispozici za velmi příznivé ceny.

 

Výrobci sice nabízejí software v různých komplikovaných licenčních konstrukcích, které nabízejí možnosti pro realizaci úspory, tato pravidla ale třeba dokonale znát, aby se dostavil požadovaný efekt. Nákup použitého softwaru však přináší úspory okamžitě. Takto uspořené peníze je možné investovat do zlepšení IT infrastruktury, do optimalizace procesů, nebo do vždy potřebného vzdělávání lidských zdrojů. Když se na rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie podíváme jinou optikou, může to v konečném důsledku znamenat i vytvoření nových pracovních míst v České republice i v dalších regionech.

Tisková zpráva ke stažení (PDF)


Výhodný Software je první společnost v České republice, jejímž předmětem činnosti je obchodování s nepoužívanými licencemi a je takzvaným "software broker"-em působícím na uzavřené licenční burze, kde se s jednotlivými licencemi (OEM, PKC, MLK, krabice) a objemovými (volume) licencemi (Open, Select, EA) obchoduje již více než 10 let. Skupina našich partnerských firem disponuje širokým okruhem spolupracovníků, kteří jsou experty v oblasti licencování softwarových produktů společností Microsoft, a působí ve více zemích bývalého východního bloku.

Cílem společnosti je nejen obchodování s nevyužívanými licencemi, resp. dodání chybějícího počtu licencí za výrazně nižší ceny oproti novému softwaru. Významnou úlohou je i realizace objektivního poradenství pro klienty s cílem vytvoření hospodárného licenčního portfolia, protože většina firem (pro chybějící sekundární trh) nemohla dosud ani přemýšlet o prodeji svých nepoužívaných licencí, resp. jejich nákupu od jiných uživatelských společností.

VAROVÁNÍ od naší společnosti: Nenechte se ošálit weby s nelegálním softwarem, které používají tento obchodní model jako zástěrku pro prodej padělků!

Položka byla přidána do košíku

Doprava zdarma & 30denní záruka vrácení peněz