Elektronické licence obdržíte do 15 minut! Hmotné s dopravou zdarma do druhého dne. Garantujeme pravost softwaru. Důvěřuje nám již více než 250.000 zákazníků v celé Evropě.
Nemáte zatím vytvořený účet? Vytvořit nový

Správa účtu

Poznejte druhotný software

VAROVÁNÍ od naší společnosti: Nenechte se ošálit weby s nelegálním softwarem, které používají tento obchodní model jako zástěrku pro prodej padělků!

„Nakupujte chytře. Ušetřete.“ to je nové motto společnosti Výhodný Software, která přináší do České republiky jako první možnost obchodovat s nevyužitými softwarovými licencemi.

Ještě donedávna se většina z nás dívala na nákup softwarových licencí jako na stále se opakující jednocestný úkon, kdy jsme si za ceníkovou cenu koupili softwarové licence v jejich nejaktuálnějších verzích i přesto, že tyto nejnovější verze ne vždy odpovídaly naší skutečné potřebě a cena také ne vždy vyhovovala finančnímu rozpočtu naší firmy nebo domácnosti.

Nový trend přístupu k veřejným zakázkám softwarových licencí přinesl na Evropský trh možnost obchodovat s nevyužívanými (druhotnými) softwarovými licencemi velkých výrobců (Microsoft, Adobe, Oracle, SAP, ...). Díky rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie z 3. července 2012 je možné obchodovat už i se softwarovými licencemi v nehmotné podobě (tedy bez hmotných nosičů - CD / DVD). Toto soudní rozhodnutí představuje výrazný milník v oblasti informatiky, neboť stanoví, že právní jistota pro zákazníky druhotných softwarových licencí je plně zajištěna a výrobci nemohou svým zákazníkům zakázat, aby prodávali své nadbytečné softwarové licence, přičemž rozhodnutí platí i pro OEM SOFTWARE. Toto soudní rozhodnutí tedy mění téměř všechny dosavadní pravidla hry na poli Evropské unie.

V praxi to znamená, že i přesto, že většina z nás má hluboce zakořeněný názor, že OEM licence jsou vázány s hardwarem a v žádném případě není možné je samostatně prodat nebo koupit, je tato forma obchodování dokonce i s OEM licencemi legální a výrobci softwaru nesmí klást žádné překážky při prodeji (převodu) i takové softwarové licence. Vzhledem na platnou legislativu jsou proto i ty pasáže licenčních smluv, které obsahují případný zákaz dalšího prodeje OEM licencí, neplatné.

Povinnost získat souhlas výrobce na převod zcela zaniká, protože výrobce po rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie nemůže říci "NE", dokonce převod ani nemůže zakázat. A to ani tehdy, jestliže licenční smlouva výslovně zakazuje další převod. Tímto Soudní dvůr Evropské unie opět upozorňuje výrobce na to, že právo stojí nad jejich smlouvami. Nedává prostor tomu, aby výrobci prostřednictvím svých smluv obcházeli vůli (právo) Evropské unie a dostali se na jednotlivých trzích do takové mocenské pozice, kdy by oklešťovali práva zákazníků sledující své vlastní cíle.

Ohledně převodu OEM licencí probíhala v Česku, na rozdíl od jiných evropských států, diskuse ohledně možnosti "přenosu" OEM licencí (např. při vyřazování hardwaru), resp. možnosti odprodat zvlášť OEM licence a zvlášť použitý hardware (s nejasným výsledkem). I tuto diskusi soudní rozhodnutí s konečnou platností ukončilo ve prospěch zákazníků a ve prospěch trhu s volným obchodováním nepoužívaných softwarových licencí. Soud dokonce prohlásil, že oproti současným pravidlům - kdy bylo možné prodat jen zhmotněnou licenci (certifikát pravosti a odpovídající nosič CD / DVD) si odteď může zákazník vyrobit datový nosič (tzv. záložní kopii) sám a tak na základě "doktríny vyčerpání práv" ("exhausting rule") není pro další prodej licence potřebný originální datový nosič od výrobce softwaru. Čili se téměř veškerý software stává přenositelným.

Hlavní myšlenkou je, aby uživatel využíval pouze tolik softwarových licencí, kolik opravdu potřebuje a to v takových verzích, které odpovídají skutečným potřebám daného uživatele. Ne vždy je nutné nakupovat nejnovější dostupné verze softwaru, ale běžní prodejci starší verze nabídnout nedokážou. Proto se kupují stále nejnovější verze software, ale velmi často z důvodu zachování bezpečnosti a homogenity prostředí jsou tyto nejnovější verze downgradované na takovou nižší verzi, která odpovídá skutečné potřebě firmy (uživatele).

Nabízíme nejen ty novější, ale i starší verze software za podstatně výhodnějších cenových podmínek. Nabídka služeb zahrnuje nejen možnost nákupu výrazně levnějších softwarových licencí v takových verzích, jaké firma nebo uživatel právě potřebuje, ale je možné licence, které firma již nevyužívá, nabídnout k prodeji, díky čemuž je možné rekapitalizovat finanční prostředky vázáné v již nakoupeném softwaru.


Jednoduše řečeno, i ze softwaru, který již nepoužíváte (vzhledem ke změně softwaru, snížení počtu zaměstnanců (počítačů), opuštění oblasti podnikání nebo z jiných důvodů) a nachází se ve Vašem přebytku, je možné získat část pořizovacích nákladů zpět. Platí to nejen pro krabicový software nebo Volume Licence verze softwaru, ale jak bylo zmíněno výše, je tento model obchodování možné uplatnit i na OEM licence softwaru.

Obchodování s nepoužívanými licencemi je v České republice sice poměrně novým konceptem, ale na evropském trhu je tento způsob obchodování s licencemi zaběhnutý již více než 10 let a rozhodnutí nejvyššího soudu na evropské úrovni, které je závazné pro Českou republiku, potvrzuje s konečnou platností, že tato forma obchodování dokonce i s OEM licencemi je legální a výrobci softwaru nesmí klást žádné překážky při prodeji nadbytečných softwarových licencí.

Při rozhodování o koupi potřebné softwarové licence je důležité uvědomit si, že relicencovaný software nepodléhá žádnému opotřebení, vždy získáváte software s jeho původní funkcionalitou, totožný výrobek se všemi součástmi, stejně jako primární uživatel s úsporou až 50 % nákladů oproti nákupu primárního software. Dokonce i v případě větších společností, které obstarávají softwarové licence formou Enterprise Agreementu (EA), je velmi často nutné zajistit (dokladovat) k takové smlouvě odpovídající počet podkladových licencí. I přesto, že například Windows XP už dávno nejsou v nabídce běžných prodejců softwarových licencí, může být tato verze operačního systému použita jako podkladová licence pro aktuální smlouvu EA.

Podle posledních dostupných statistik je míra používání nelegálního softwaru v České republice stále vysoká (37%) a vykazuje jen velmi pozvolný pokles. Formou nákupu druhotných licencí lze skutečně minimalizovat náklady na legalizaci softwaru. Výrobci sice nabízí software v různých komplikovaných licenčních konstrukcích, které nabízejí možnosti na realizaci úspory, tato pravidla je ale třeba dokonale znát, aby se dostavil požadovaný efekt.


Druhotný software nebo nový?
Tabulka uvádí prostřednictvím dvou typických příkladů míru možných úspor:

Komerční software Druhotný software (Kč) Nový software (Kč) Úspora (%)
Microsoft Windows XP Professional 1290 2980 57
Microsoft Windows 7 Professional 1590 3970 60


Výsledky
Průzkum jsme shrnuli do následujících zjištění. Pouze 36% respondentů ví, že existuje možnost odkupu softwarových licencí. Až 64% nevěděla, že existuje taková možnost. Druhotné softwarové licence využívá ve své firmě zatím pouze 3% respondentů. Většina (87%) tyto licence nevyužívá a 10% neví, jaké licence využívají. O tom, že mohou prodat své nadbytečné softwarové licence a získat tak zpět část investovaných nákladů, ví až 40% respondentů. Zbylých 60% o tom nevěděla.

Tisková zpráva ke stažení (PDF)

Změňte zažitý přístup k nákupu potřebných softwarových licencí. Ušetříte až 50 % nákladů, získáte totožný výrobek.


Výhodný Software je první společnost v České republice, jejímž předmětem činnosti je obchodování s nepoužívanými licencemi a je takzvaným "software broker"-em působícím na uzavřené licenční burze, kde se s jednotlivými licencemi (OEM, PKC, MLK, krabice) a objemovými (volume) licencemi (Open, Select, EA) obchoduje již více než 10 let. Skupina našich partnerských firem disponuje širokým okruhem spolupracovníků, kteří jsou experty v oblasti licencování softwarových produktů společností Microsoft, a působí ve více zemích bývalého východního bloku.

Cílem společnosti je nejen obchodování s nevyužívanými licencemi, resp. dodání chybějícího počtu licencí za výrazně nižší ceny oproti novému softwaru. Významnou úlohou je i realizace objektivního poradenství pro klienty s cílem vytvoření hospodárného licenčního portfolia, protože většina firem (pro chybějící sekundární trh) nemohla dosud ani přemýšlet o prodeji svých nepoužívaných licencí, resp. jejich nákupu od jiných uživatelských společností.

VAROVÁNÍ od naší společnosti: Nenechte se ošálit weby s nelegálním softwarem, které používají tento obchodní model jako zástěrku pro prodej padělků!

Položka byla přidána do košíku

Doprava zdarma & 30denní záruka vrácení peněz