Dnes za Vás dopravu platíme my, nabízíme Vám možnost bezplatně software vyzkoušet, garantujeme pravost softwaru. Máme již více jak 100 000 zákazníků v celé Evropě! Děkujeme.
777 000 601

Mise a vize společnosti

Mise a vize

Uvědomujeme si, že pokud chceme nadále poskytovat kvalitní produkty a služby svým zákazníkům, je nutné vytyčit si cestu, jakou hodláme naplňovat své cíle a prosazovat své hodnoty.

Kým chceme být?

„Vizí Výhodného Softwaru je být dominantním prodejcem used softwaru na českém trhu.“

Jak toho chceme dosáhnout?

„Výhodný Software chce své vize dosáhnout dokonalým zákaznickým servisem a nabídnutím právních záruk koncovému uživateli.“