Elektronické licence obdržíte do 15 minut! Hmotné s dopravou zdarma do druhého dne. Garantujeme pravost softwaru. Důvěřuje nám již více než 250.000 zákazníků v celé Evropě.
Nemáte zatím vytvořený účet? Vytvořit nový

Správa účtu

Informační povinnost správce osobních údajů (GDPR)

Správce osobních údajů tímto, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, informuje Vás, jako subjekt údajů, o níže uvedených skutečnostech.

Správcem osobních údajů je společnost Výhodný Software, IČ: 01648179, se sídlem Jaselská 1022, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín, vedené u rejstříkového soudu v Hradci Králové, spisová značka C 32170, e-mail info@vyhodny-software.cz, tel. 493 815 915 (dále jen „Společnost“).

Společnost zpracovává osobní údaje o Vaší osobě, a to Vaše jméno, příjmení, e-mailovou adresu, telefon a fakturační adresu.

Tyto osobní údaje jsou zpracovávány na právním základě oprávněného zájmu Společnosti, a to za účelem zasílání reklamních a informačních sdělení Společnosti.

Společnost zpracovává poskytnuté osobní údaje v elektronické podobě automatizovaným způsobem. Společnost je oprávněna zpřístupnit poskytnuté osobní údaje třetí osobě, a to včetně předání osobních údajů do třetích zemí. Kategorií příjemců, jimž mohou být osobní údaje předány, jsou zpracovatelé, které Společnost využívá k naplnění účelu vymezenému výše.

Poskytnuté osobní údaje bude Společnost zpracovávat po dobu neurčitou, a to až do pominutí účelu, pro který jsou osobní údaje zpracovávány.

Společnost Vás tímto informuje, že na základě zpracování osobních údajů máte následující práva:

  • právo na přístup k osobnímu údaji, který o Vás Společnost zpracovává,

  • právo na opravu osobního údaje,

  • právo na výmaz osobního údaje,

  • právo na omezení zpracování osobního údaje,

  • právo vznést námitku proti zpracování osobního údaje,

  • právo na přenositelnost osobního údaje.

Položka byla přidána do košíku

Doprava zdarma & 30denní záruka vrácení peněz